Trzal'ca Stična

unisex (seveda, če znaš igrati kitaro)

1,50